Search

Arbeitsbühne Manitou MAN'GO 12

Gelenkarbeitsbühne

Tragkraft: 230 kg 
Arbeitshöhe: 11.91 m

Arbeitsbühne Manitou 78 SEC

Scherenbühne Elektro

Tragkraft: 227 kg
Arbeitshöhe: 7.79 m

Arbeitsbühne Manitou 280 TJ

Teleskop-Arbeitsbühne

Tragkraft: 350 kg
Arbeitshöhe: 27.73 m

Arbeitsbühne Manitou 220 TJ+

Geländegängige Gelenkarbeitsbühne

Tragkraft: 400 kg
Arbeitshöhe: 21.74 m

Arbeitsbühne Manitou 220 TJ

Geländegängige Gelenkarbeitsbühne

Tragkraft: 230 kg
Arbeitshöhe: 21.77 m

Arbeitsbühne Manitou 200 ATJ

Geländegängige Gelenkarbeitsbühne

Tragkraft: 230 kg
Arbeitshöhe: 20 m

Arbeitsbühne Manitou 180 ATJ

Gelenkarbeitsbühne

Tragkraft: 230 kg 
Arbeitshöhe: 17.65 m

Arbeitsbühne Manitou 160 ATJ+

Geländegängige Gelenkarbeitsbühne

Tragkraft: 400 kg
Arbeitshöhe: 16.21 m

Arbeitsbühne Manitou 160 ATJ

Geländegängige Gelenkarbeitsbühne

Tragkraft: 230 kg
Arbeitshöhe: 16.25 m

Arbeitsbühne Manitou 120 SE

Scherenbühne Elektro

Tragkraft: 318 kg
Arbeitshöhe: 9.75 m

Arbeitsbühne Manitou 100 SEC

Scherenbühne Elektro

Tragkraft: 227 kg
Arbeitshöhe: 9.92 m